Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 21

Berichtgeving uit onze vergadering van 15 april 2021

1.  Plannen kerkhof
Op dinsdag 20 april wordt er voor de vrijwilligers van het kerkhof een presentatie gegeven van de globale schetsen van de
vernieuwing van het kerkhof. De presentatie wordt gehouden in de kantine van de IJsbaan.

2.  Restauratiewerkzaamheden
Zoals u heeft kunnen zien, zijn de restauratiewerkzaamheden aan de kerk gestart. Twee aannemers uit Zenderen en één aannemer buiten Zenderen zijn betrokken. Het gaat om diverse werkzaamheden en schilderwerkzaamheden aan de buitenkant van de kerk, de vloer van de Sacristie en de restauratie van een gescheurde balk in de Toren van de kerk. De komende maanden worden de werkzaamheden uitgevoerd.

3.  Coronabeleid.
We wachten af hoe het coronabeleid zich zal ontwikkelen

4.  Aktie Kerkbalans
Ongetwijfeld hebt u reeds vernomen dat de vrijwilligers van de Aktie Kerkbalans van onze kerk, weer zijn gestart met de werkzaamheden. Middels een brief hebt u diverse mogelijkheden aangereikt gekregen om uw kerkbijdrage 2021 te voldoen.
Wij bevelen de Aktie Kerkbalans nogmaals van harte bij u aan.

5.  Reglement kerkhof
Naar aanleiding van een brief van Het Bisdom Utrecht van november vorig jaar, zijn er mogelijkheden aangegeven om op onze katholieke begraafplaats ook een gedeelte hiervan in te richten als “Algemene begraafplaats”. Dit kan alleen onder strikte voorwaarden van het Bisdom. Wij zijn een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen hiervan.

6. Eikenprocessierups.
Wij hebben opdracht gegeven tot behandeling van de bomen op het kerkhof i.v.m. eikenprocessierups.

Het parochiebestuur