Skip to main content

Parochie Zenderen

Kerkbijdragen 2019Kerkbalans 3

Beste Parochianen,

“GeGee voor je kerkef voor je kerk” was het thema van de actie kerkbalans.
Uw toezeggingen m.b.t de kerkbijdragen voor het jaar 2019 zijn weer verwerkt.
Er is een voorlopig totaal bedrag berekend van € 26.000,-. Dit is een prachtig resultaat, ook al is het ongeveer € 2.000,- minder dan het voorgaande jaar.
Er moeten dus nog inspanningen worden verricht om de kerkbegroting van 2019 te halen.
Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt, dan hopen wij natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen.

 

Namens het parochiebestuur willen wij u hartelijk danken voor uw financiële kerkbijdragen.

Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur