Parochie Zenderen

Algemene informatie kerkhof

Het parochiebestuur heeft de zorg over het beheer en onderhoud van onze begraafplaats aan de Oude Kerkweg te Zenderen. Het onderhoud wordt al jarenlang uitgevoerd door een speciale werkgroep Onderhoud Kerkhof. Wij zijn hier erg blij mee. Contacten naar deze werkgroep lopen via de heer T. Vlaskamp, die ook bestuurslid is van ons parochiebestuur. Zo zijn de lijnen kort.
Het beheer wordt sinds 2019 uitgevoerd door de heer P. Woolderink van Twente Milieu. Voor wat betreft zijn specifieke taken verwijzen wij naar het hoofdstuk “Beheer”.

De kerkhofadministratie wordt uitgevoerd door mevrouw G. Scholten van de Wetering. De financiële zaken m.b.t. het kerkhof worden uitgevoerd door penningmeester K. Caarls.

Het parochiebestuur hanteert voor de kerkhofzaken het: “Reglement voor het beheer van de R.K.begraafplaats van de parochie OLV Onbevlekt Ontvangen Zenderen”.

Telefoonnummers:

1.  De heer P. Woolderink  06-50622553
2.  De heer T. Vlaskamp   074-2664178
3.  Mevrouw G. Scholten van de Wetering  074-2669344
4.  De heer K. Caarls   074-3579307