Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 24

Berichtgeving uit onze vergadering van 16 september 2021

1.  Plannen kerkhof / Parochieavond
Op donderdag 30 september 2021 wordt er voor de parochianen een parochieavond georganiseerd. Aan de orde komen de financiële situatie van de parochie en een presentatie van de plannen voor de vernieuwing van ons kerkhof. Deze parochieavond wordt gehouden in het Sindron en begint om 19.30 uur.

2.  Verhuizing van Parochiehuis naar Sacristie
Wij zullen ons de komende maanden bezig houden met de verhuizing van het parochiehuis naar de Sacristie. De redactie van de Vox heeft aangegeven mee te willen verhuizen. Wij zijn hiermee akkoord gegaan. Allereerst worden hiervoor de technische voorzieningen ( elektriciteit, verlichting, enz.) aangepast.

3.  Coronabeleid.
Het huidig coronabeleid wordt gehandhaafd tot 25 september 2021. We wachten op richtlijnen van het Aartsbisdom. Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd meegewogen.

4.  Uitgangspunten Cultuur Historische graven
Wij hebben een lijst van criteria vastgesteld om een graf aan te merken als “cultuur historisch graf”. Deze criteria worden tijdens de parochieavond op 30 september gepresenteerd.

Het parochiebestuur