Adventsactie 2021Adventsactie2

1e Week van de Advent

Een gezonde start voor moeder en kind

Iedere twee minuten overlijdt een moeder

Advent 1Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis, de Adventsperiode.

Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen. Daarom steunt Adventsactie ook dit jaar projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

In deze Adventsperiode voorafgaand aan Kerstmis vragen we aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
Daarover in de volgende Vox edities meer.

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen weer een speciale collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.  Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.

Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV

2e Week van de Advent.

 Zorg tijdens zwangerschap in de Gazastrook

Advent 2De Gazastrook is een smalle strook land, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden onder een combinatie van problemen: een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge werkeloosheid, diepe armoede en beperkingen in hun gaan en staan. Ze leven veelal van humanitaire hulp die momenteel echter fors afneemt, onder andere door covid-19 beperkingen.
Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Bijna 20% van de zwangere vrouwen is ondervoed en meer dan 30% lijdt aan bloedarmoede en heeft aanvullende voeding nodig. Ook een groot deel van de kinderen tot één jaar kampt met bloedarmoede.

Wat willen we bereiken?
Het doel van het project is om zwangere vrouwen in het Wadi Al Salga-district medische zorg te bieden en om de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren. In het gebied is geen medisch centrum en veel zwangere vrouwen moeten naar een ander district reizen om medische zorg te krijgen. De meeste gezinnen kunnen zich de reiskosten en de medische behandelingen echter niet veroorloven en krijgen dus geen enkele medische ondersteuning tijdens en na hun zwangerschap. De lokale caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het project uit met hulp Adventsactie.

 Hoe doen we dat?
Het medische team van Caritas Jeruzalem zal zo’n 200 zwangere vrouwen in het district Wadi Al Salga uitgebreide prenatale zorg bieden. Daarbij komen de vrouwen voor ze bevallen ten minste vier keer op consult bij het medische team.
Caritas zal ook 1.400 zieke kinderen tot vijf jaar behandelen. Verder leren zij de ouders (meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke kinderen het best kunnen verzorgen.

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen weer een speciale collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.

Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV

3e Week van de Advent.

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië

Advent 3Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente hongersnood. Droogte, overstromingen, gebrek aan voedsel en conflicten ontwrichten de economie. Bijna een derde van de inwoners kan niet voorzien in hun levensonderhoud en is afhankelijk van humanitaire hulp.
Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim een miljoen mensen ontheemd is geraakt in eigen land.
De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s.

Wat willen we bereiken?
In 2020 is er in de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, een gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt.
Het blijkt moeilijk om de aanstaande moeders met deze zorg te bereiken. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden en culturele tradities belemmeren het gebruik van deze zorg. Het project is erop gericht het belang van deze geboortezorg duidelijk te maken, het vertrouwen erin te laten toenemen en te organiseren dat het een herkenbare plek krijgt in de bestaande lokale gezondheidszorg.

Hoe doen we dat?
Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende kampen voor ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen weer een speciale collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.

Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV

4e Week van de Advent.

 Extra zorg voor kinderen in El Salvador

Advent 4In het noorden van El Salvador, in de provincie Chalatenanago, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog (van 1979-1992) werd deze plaats volledig verwoest en vluchtte de bevolking naar buurland Honduras.
Na hun terugkeer bouwden de inwoners Guarjila weer op. Het is nog steeds een gebied met weinig mogelijkheden, hoge werkeloosheid en grote armoede. De Amerikaanse zuster en kinderarts Ana Manganaro zette hier een ziekenhuis op en legde daarmee een goede basis voor de gezondheidszorg in het gebied.

Wat willen we bereiken?
Het ziekenhuis richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen en jonge kinderen – voorlichting en educatie. Tegenwoordig beschikt het ziekenhuis over een team van artsen en andere zorgverleners. Het ziekenhuis heeft echter weinig middelen en de overheid is niet in staat te voorzien in de behoeften van het ziekenhuis.

Hoe doen we dat?
Het doel van het project is vanuit het ziekenhuis in Guarjila een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in het departement Chalatenango door een integrale benadering van de gezondheid van de kinderen. Er is niet alleen oog voor hun lichamelijke welzijn, maar het project wil eraan bijdragen dat ze volledig tot hun recht kunnen komen.

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook staat er hiervoor tijdens de Adventsperiode rond de weekendvieringen weer een speciale collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.

Tot Slot.

Advent 5Extra zorg voor moeders en kinderen

De afgelopen weken hebben wij u iets verteld over enkele projecten voor de Adventsactie. Adventsactie is een initiatief van alle bisdommen in ons land. Het doel is steun te geven aan projecten voor mensen die in de knel zijn gekomen door natuurrampen, oorlog en vaak ook door slecht bestuur.

Alle parochies werken mee aan die projecten door uitleg te geven en door op te roepen tot financiële ondersteuning van hen die onze steun zo hard nodig hebben.

Zo hebben wij u iets verteld over zorg voor kwetsbare, zwangere vrouwen en hun jonge kinderen in de Gazastrook; over het verbeteren van de geboortezorg in Somalië en ook over armoedebestrijding en het opzetten van een betere gezondheidszorg in El Salvador.

Het is nu bijna Kerstmis. We vieren weer de geboorte van het kind Jezus die als volwassen man redding, uitkomst en nabijheid bracht voor de verdrukten, voor mensen die in nood verkeerden. Jezus’ komst gaf licht en uitkomst in het benarde bestaan van deze mensen. En dat doet hij nog steeds.
Mogen wij er ook aan meewerken iets van dat Licht te brengen in het leven van onze medemensen die in nood verkeren en ook in het leven van hen over wie wij de laatste weken hebben verteld. Laat het voor hen allemaal ook Kerstmis zijn.

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Ook staat er hiervoor tijdens de komende Kerstdagen rond de vieringen weer een speciale collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.

Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV

 

 

 

 

DELEN