Het parochiekoor viert 2 keer CaeciliafeestParochiekoor St Cecilia

22 november is het feest van de heilige Caecilia, de patrones van de koren.
Rond deze tijd worden jubilarissen in het zonnetje gezet. Zo ook bij ons parochiekoor St. Caecilia.

Cornelis LoohuisHet feest is officieel gehouden op 21 november. Op het eind van de viering is Cornelis Loohuis toen gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap van het koor. Hij kreeg de versierselen overhandigd van pastoraal werker Anita Oosterik.

Op het eind van de viering kwam er echter een (luide) opmerking/kreet: “Ie bint er één vergettn”. Wat blijkt? Er was nog een jubilaris, die het bestuur totaal over het hoofd heeft gezien.

Daarom was er op 28 november nogmaals Caeciliafeest in onze kerk met nu de vergeten jubilaris, Herald LucasWim Olthof, die ook 40 jaar koorlid was.  Het bestuur heeft in allerijl de versierselen voor hem kunnen regelen.

Voorzitter Herald Lucas zei in zijn woordje:
“Laten we het er maar op houden dat jij ook wat later bij het koor bent gekomen, Wim.”
Wim kreeg de versierselen opgespeld door pastor Ton van der Gulik.
Voor beide jubilarissen was er een prachtige plantenbak, waar ook de vogeltjes van kunnen smullen.

 Ach, ieder nadeel heeft z’n voordeel en op deze wijze kregen beide jubilarissen ieder afzonderlijk de volle aandacht en kon er ondanks corona na afloop nog even nagebabbeld worden onder het genot van een kop koffie/thee met gebak.

Namens bestuur parochiekoor St. Caecilia,
Betsy Paus, secretaris