Parochie Zenderen

Adventsactie 2022Adventsactie2

1e Week van de Advent

Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst. Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld.

Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier verschillende projecten rond het thema ‘kinderen en gezondheid’. Het gaat daarbij om projecten in Sierra Leone (Afrika), El Salvador (Midden-Amerika), Congo (Afrika) en Somalië (Afrika).

Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind van de VN hebben alle kinderen het recht in leven te blijven en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Met name hun eerste vijf levensjaren zijn essentieel voor hun lichamelijke, emotionele, verstandelijke en mentale ontwikkeling.
Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor die ontwikkeling en veroorzaakt bijna de helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen kinderen aan ondervoeding. Hun mogelijke talenten komen dan niet of slechts beperkt tot ontwikkeling.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes
De sterfte van kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 1990 tot 5 miljoen in 2020. Ook het aantal jonge kinderen met een groeiachterstand nam sterk af, met 27 procent.
De risico’s zijn ongelijk verdeeld. Zo liggen de sterftecijfers in Afrika bijvoorbeeld bijna tien keer zo hoog als in Europa.
Mede daarom hebben de Verenigde Naties zich ten doel gesteld voor 2030 een einde te maken aan de extreme armoede en ongelijkheid in de wereld.

Wat doet Adventsactie?
Adventsactie ondersteunt deze ontwikkelingsdoelen van harte en gunt alle kinderen een goede start in het leven. In 2022 steunt Adventsactie daarom de vier genoemde projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor jonge kinderen

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Ook staat er hiervoor in de komende Adventstijd rond de vieringen weer de grote collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.

Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV

2e Week van de Advent.

Zwaarden omsmeden tot ploegijzers

Iedereen kent deze uitspraak. De Duitse theologe Dorothé Sölle zei eens: “Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk.”
Waar je niet samen idealen deelt valt de basis weg om er samen aan te wérken. Onze wereld dreigt de zeggingskracht niet meer te verstaan van Bijbelse idealen en dromen, terwijl die juist mensen en groepen in beweging kunnen zetten. In de Advent klinken toekomstdromen van Jesaja over oorlogstuig dat plaats maakt voor werktuigen van de vrede. Hoe toepasselijk is dat ook in onze tijd. Dat hij gehoor mag blijven vinden.

Straatkinderen in Congo, Centraal Afrika
Congo is bijvoorbeeld een land dat al jarenlang lijdt onder oorlog, dictatuur en uitbuiting. Dit zorgde voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa. Op straat leven veel kinderen die geen thuis meer hebben. Adventsactie vangt samen met een lokale partner straatkinderen uit Kinshasa op in hun centrum en biedt hun de noodzakelijke zorg, onderdak en scholing.
Zo kunnen ze samen werktuigen van vrede zijn en helpen aan een betere toekomst voor deze kinderen.

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Ook staat er hiervoor in de komende Adventstijd rond de vieringen weer de grote collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.

Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV

3e Week van de Advent

 Even minderen voor een ander

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen. Daar kunnen wij allen aan meewerken. Bijvoorbeeld door te doneren aan een van de projecten van Adventsactie.

Om ons doel te bereiken, werft Adventsactie fondsen in Nederland waarmee we jaarlijks vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst. Wereldwijd.

Het is goed om ook eens te zien wat gezamenlijke inspanning oplevert.

Wat hebben wij samen bereikt in 2021 ?

In 2021 hebben we 70 projecten gesteund voor in totaal
€ 1.628.000. Hiermee hebben we samen meer dan 200.000 mensen kunnen helpen.

Pictogram opleidingenOpleiding en training: 6.813 mensen

Pictogram waterSchoon water en sanitatie: 19.600 mensen

Pictogram GezondheidszorgrGezondheidszorg: 90.104 mensen

Pictogram noodhulpNoodhulp: 54.300 mensen

Pictogram mensenrechtenLand- en mensenrechten: 200 mensen

Pictogram welzijnWelzijn en rehabilitatie: 3.340 mensen

Pictogram landbouwLandbouw en voedselzekerheid: 29.775 mensen

Doe ook mee!

Wij kunnen daadwerkelijk helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook staat er hiervoor in deze Adventstijd rond de vieringen weer de grote collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV

4e Week van de Advent

Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen. Daar kunnen wij allen aan meewerken. Bijvoorbeeld door te doneren aan een van de projecten van Adventsactie.

Om ons doel te bereiken, werft Adventsactie fondsen in Nederland waarmee we jaarlijks vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst. Wereldwijd.

Kinderen slachtoffer van mensenhandelaren
Een van de projecten betreft het opvangen van kinderen die bevrijd zijn uit handen van mensenhandelaren zoals het jongetje Kalala (12 jaar oud), een straatkind uit een stad in het zuiden van Congo, Afrika. Het duurde vijf lange jaren voordat hij durfde ontsnappen aan de mensenhandelaren die hem hadden weggelokt van huis.

Kalala is niet het enige kind dat op straat zwerft. Naar schatting zijn het er tussen de 30.000 en 35.000, alleen al in de hoofdstad Kinshasa. Een onvoorstelbaar aantal!
Ndako Ya Biso, de partner van Adventsactie in Congo vangt deze kinderen op en zorgt voor een veilig thuis, drie maaltijden per dag en een opleiding.
Wij allen kunnen ook meehelpen! Zo bedraagt het schoolgeld voor een trimester voor één kind € 23 en kunnen zes kinderen voor € 36 gedurende één week drie maaltijden per dag ontvangen!

Doe ook mee!

Wij kunnen daadwerkelijk helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook staat er hiervoor in deze Adventstijd rond de vieringen weer de grote collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV

Meer info vindt u hier! 

 

 

 

 

 

DELEN