Parochie Zenderen

Vastenactie 2023Logo vastenactie

Wij willen een wereld
waarin iedereen een goed leven kan leiden

Van Aswoensdag, 22 februari, tot eerste Paasdag, 9 april, is het vastentijd.

Vastenactie 2023Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om onze tijd, geld en aandacht te delen met anderen die onze steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.

Wat ons beweegt
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?

Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken.En daar kunnen wij allen aan meewerken.
In de komende weken leest u op deze plek meer over de verschillende projecten die wij willen steunen.

MOV/Vastenactie

Meer Info.

 Hulp voor aardbeving slachtoffers in Turkije en Syrië

Slachtoffers aardbevingMeer dan 45.000 mensen overleden, tienduizenden mensen gewond en een onbekend aantal slachtoffers ligt nog onder het puin.
In een paar minuten veranderde het leven in Syrië en Turkije volledig: steden en dorpen liggen in puin, infrastructuur is vernietigd en het ijskoude, natte weer bedreigt de overlevenden, die hun toevlucht moeten zoeken op straat of in hun auto. Aangrijpende beelden van mensen die nog levend onder het puin vandaan worden gehaald, gaan de wereld over.

 Mensen in Syrië extra kwetsbaar
Zeker in Syrië hebben de aardbevingen desastreuze gevolgen: de mensen hier gaan al 12 jaar gebukt onder de bloedige burgeroorlog, IS en de gevolgen van COVID en internationale sancties. Omdat veel landen de diplomatieke betrekkingen met Syrië hebben verbroken en een deel van het getroffen gebied bovendien niet onder controle is van de Syrische overheid, is internationale hulpverlening ingewikkeld.

Het internationale caritasnetwerk van de Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke schakel om de mensen in Turkije en Syrië snel de hand te kunnen reiken. Help mee en steun via de Vastenactie de slachtoffers van de grote aardbevingsramp in Turkije en Syrië . Dank u wel!
Uw gift wordt gebruikt voor directe hulp aan de mensen die zijn getroffen door de ramp en voor projecten in de regio.

Daartoe staat gedurende de Vastenperiode en op Pasen tijdens de vieringen de grote collectebus achter in de kerk voor uw gift. Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne en Guatemala.

MOV/Vastenactie

Meer info

Mensen op de vlucht

Mensen op de vluchtDe Vastenactiecampagne staat in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio.

Opnieuw beginnen
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan de helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten.
Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten om een nieuw bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje grond om voedsel te verbouwen.
En terwijl het binnenlandse geweld nog altijd niet onder controle is, snijdt de oorlog in Oekraïne de belangrijkste aanvoerroute van graan af. Oekraïne is de belangrijkste leverancier voor Zuid-Soedan. Voedsel is dus schaars én duur geworden en in veel gezinnen is niets meer te eten in huis.
Ook de prijzen op de wereldvoedselmarkt zijn de afgelopen maanden pijlsnel omhooggeschoten. Dat betekent dat hulporganisaties minder voedsel kunnen kopen voor hetzelfde geld en hun hulp moeten afbouwen in plaats van uitbreiden, terwijl steeds meer gezinnen in nood komen. Met grote gevolgen.

Wat doet Vastenactie?

Vastenactie Zuid Soedan

Ieder jaar steunt Vastenactie kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte.
Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

Help mee en steun via de Vastenactie de slachtoffers van zo veel geweld en natuurrampen.
Uw gift wordt gebruikt voor directe hulp aan de mensen die zijn getroffen door al deze ellende.

Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode en op Pasen tijdens de vieringen de grote collectebus achter in de kerk voor uw gift.  Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

MOV/Vastenactie

Mensen onderweg in Zuid-Soedan 

Vastenactie3 2023‘Wees een vader in plaats van een krijgsheer.’ In die niet mis te verstane woorden sprak paus Franciscus begin februari de leiders van Zuid-Soedan toe tijdens zijn bezoek aan het land.

De paus legde de vinger op de zere plek. Miljoenen mensen, met name vrouwen en kinderen, moesten er hun huis ontvluchten vanwege oorlogsgeweld. Nu worden ze ook bedreigd door droogte afgewisseld met overstromingen. Honger en ondervoeding bedreigen maar liefst twee derde van de bevolking van Zuid-Soedan. Een humanitaire tragedie dreigt.

Dit jaar staat Zuid-Soedan centraal in de Vastenactie-campagne. Wij hebben er eerder al over geschreven op deze plaats.

Mensen op de vlucht
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land.
Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten om een nieuw bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje grond om voedsel te verbouwen.

Help mee en steun via de Vastenactie de slachtoffers van zo veel geweld en natuurrampen.
Uw gift wordt gebruikt voor directe hulp aan de mensen die zijn getroffen door al deze ellende.

Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode en op Pasen tijdens de vieringen de grote collectebus achter in de kerk voor uw gift.  Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

MOV/Vastenactie


Meer info