Skip to main content

Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 46

Berichtgeving uit onze vergadering van 2 januari 2024

1. Contractbespreking organist Frans Kerkhof
Wij hebben met Frans Kerkhof een gesprek gevoerd over het contract als organist van de parochie Zenderen.

2.  Afscheid van Anita Oosterik
Wij hebben het afscheid van Anita Oosterik, dat wordt gehouden op 14 januari 2024 tijdens de zondag eredienst, voorbereid

3. De begroting 2024 van de parochie Zenderen
Onze penningmeester heeft de begroting 2024 opgesteld. Wij hebben de begroting besproken en vastgesteld. De begroting wordt ter sprake gebracht tijden en Parochieavond, die nog moet worden gepland. De begroting wordt ter goedkeuring aan het Bisdom Utrecht gestuurd.

4.  De afrekeningscijfers 2023
Onze penningmeester heeft de afrekeningscijfers 2023 gepresenteerd. Wij hebben hierover gesproken. De afrekeningscijfers 2023 worden nu eerst aan de kascommissie voorgelegd.

5.  Dubbeldiep begraven
Vanwege de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden, de extreme regenval, de hoge grondwaterstand, is het niet altijd verantwoord dubbeldiep te begraven op ons kerkhof. Ook gezien de dubbeldiepe graven, die in het verleden in gebruik zijn genomen, waar we nu mee geconfronteerd worden.
Op dit moment hebben we voor deze problematiek nog geen oplossing en zullen we ons in een volgende vergadering hier verder over buigen.

6. Toekomst parochie Zenderen
Op 19 januari is er een vervolggesprek gepland tussen ons bestuur, Vicaris R. Cornelissen van het bisdom Utrecht en Pastor J. Jansen en een afgevaardigde van de buurtparochie HJJ van Borne/Hertme.

7. Stichting onderhoud kerkgebouw Zenderen
Op 23 januari 2024 hebben wij een gesprek met de stichting onderhoud kerkgebouw Zenderen.

Het parochiebestuur.