Skip to main content

Parochie Zenderen

Gesprekken tussen twee parochies:
HH. Jacobus & Johannes van Borne/Hertme
en Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Zenderen

Als sinds enige tijd en met enige regelmaat zijn er gesprekken gevoerd tussen de parochiebesturen van de HH. Jacobus & Johannes en van Onze Lieve Vrouw O.O.
De gesprekken hadden in eerste instantie een oriënterend doel.
Het bestuur van Zenderen ziet voor haar parochie in de nabije toekomst onzekerheden wat betreft pastorale zorg en ook onzekerheden op het vinden van vrijwilligers op meerdere gebieden. Vandaar dat het bestuur zich wil oriënteren op samenwerking met Borne-Hertme.

De parochie van Onze Lieve Vrouw O.O. van Zenderen heeft een concredita status: Dit betekent in de praktijk dat na Vaticaan II de Karmel alleen nog het recht heeft om een pastoor voor te dragen. En ook het recht heeft deze elk moment weer terug te trekken.
De Karmelorde ervaart momenteel de smalle basis voor het leveren van een benoembare karmeliet en dus voldoende pastorale zorg in de nabije toekomst voor de parochie van Zenderen. Ook al is er in de toekomst niemand binnen de Karmel benoembaar, de parochie gaat toch door, al dan niet op eigen benen.
Met het bisdom hebben inmiddels ook meerdere gesprekken plaatsgevonden over met name het opheffen van de concredita-status. En ook met De Karmel worden bijeenkomsten belegd om de gevolgen van de opheffing goed voor te bereiden.

De gesprekken tussen de twee besturen van beide parochies verlopen in goede harmonie.
Het parochiebestuur van de HHJJ wil in een open houding nieuwe banden aangaan in de tijden die gaan komen. Nu al geven zij aan dat eventuele vrijwilligers vanuit Zenderen heel hartelijk welkom zijn en dat zij een volwassen en volwaardige plaats in de organisatie van de parochie kunnen verwachten, waar nieuwe mensen wellicht ook nieuwe inzichten en werkwijzen kunnen brengen, hopende dat het verrijkend kan werken.
Er is sprake van gelijkwaardigheid in de gesprekken, in alle openheid gaan we op zoek naar het vinden van een gemeenschappelijke weg. We zien geen beren op de weg, maar denken samen goed na over de gevolgen voor de toekomst. We zijn er ons van bewust dat er uiteindelijk wel een verandering zal komen, maar we gaan samen een nieuwe tijd in. Een tijd, waarin de geloofsgemeenschap ook perspectief wordt geboden.
Over enige tijd zullen de voltallige besturen met elkaar kennismaken. Daarnaast zal er voor de parochianen van Zenderen een informatieavond belegd worden om e.e.a. toe te lichten, wat betreft consequenties van de opheffing van de concredita status.

Graag willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit proces. Zoveel mogelijk zullen wij u gezamenlijk informeren. We hebben onze plicht u, parochianen, te voorzien van informatie hieromtrent. De besturen zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Het parochiebestuur van H.H. Jacobus en Johannes
Het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen