Skip to main content

Parochie Zenderen

Oplevering vernieuwing kerkhof

UrnensokkelsAl in 2021 werden er plannen ontwikkeld om ons kerkhof toekomstbestendig te maken. Uit de toenmalige enquête gaven 6 van de 10 parochianen aan het belang van het behoud van een parochieel kerkhof. En uiteindelijk zijn de plannen, die we toen hadden weliswaar iets aangepast, uitgevoerd en kunnen deze nu opgeleverd worden.
Er zijn op het kerkhof op meerdere plekken urnenbestemmingen geplaatst. Er is een honingraat vervaardigd, er zijn sokkels neergezet en er is een grafkelder gemaakt. Daarnaast is het kerkhof verfraaid met enkele bankjes. Ook is er tegemoet gekomen aan de herplantplicht van de gekapte bomen.
Wij zijn de vrijwilligers, die op het kerkhof hiervoor bezig zijn geweest, erg dankbaar voor het prachtige resultaat. Op vrijdagmiddag 19 april, vanaf 15.00 uur, willen we aandacht schenken aan de oplevering en willen we hen, naast onze vaste vrijwilligers van het kerkhof, heel hartelijk danken voor het verfraaien en onderhouden van ons parochiekerkhof.

Het parochiebestuur