Skip to main content

Parochie Zenderen

Uit het parochiebestuur: Nr 49

Berichtgeving uit onze vergadering van 01 mei 2024

1.  Werkgroepgesprekken
We hebben een goed gesprek gevoerd met de Avondwake werkgroep. Na de coronatijd is de functie van de avondwakegroep kleiner geworden. Er wordt vaker gekozen voor een afscheidsviering. Besloten is dat Gine Silderhuis, Maria Verheijen en Ton van der Gulik afwisselend zullen voorgaan in afscheidsvieringen.8.

2.  Gesprek met Bisdom Utrecht
Wij hebben op 25 april 2024 een gesprek gehad over de toekomstverwachtingen van onze parochie met Vicaris R.G.W. Cornelissen en Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, econoom van het bisdom Utrecht. Tijdens de Parochieavond op 17 mei zullen wij hierover mededelingen doen

3.  Kerkingang, bordes en toegangsdeur
Het bordes van de kerkingang is gerestaureerd en opnieuw opgebouwd. Ook de toegangsdeuren hebben een opfrisbeurt gehad. De steun bij de invalidenopgang is tevens geschilderd.

4.  Opzet Taxi-vervoer kerkdiensten Wie wil er opgehaald worden?
Wij hebben een aantal mensen gevonden die willen rijden i.v.m. het opzetten van een taxi-dienst voor parochianen die moeite hebben om de kerkdiensten te bezoeken vanwege mobiliteit. Nu willen wij graag weten wie gebruik wil maken van deze taxi-dienst.
Dus: geeft u op bij Vincent Kuipers: tel: 06-17188202

5. Ruimen van graven op het kerkhof
Na enkele administratieve werkzaamheden en het aanwijzen van mogelijk cultuur historische graven (CH), willen wij, in overleg met de rechthebbenden, beginnen met ruimen van graven in Vak A.

6.  Toekomst van onze parochie
Op vrijdagavond 17 mei 2024 is er een parochieavond in het zaaltje van het klooster. Tijdens deze avond worden de financiële zaken van onze parochie besproken. Ook wordt u volledig ingelicht over de toekomst van onze parochie en de komende samenwerking tussen de parochies Zenderen en Borne/Hertme. Pater provinciaal Huub Welzen zal namens de Karmel spreken over de concreditastatus.
De aanvang van deze avond is 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Het parochiebestuur