Skip to main content

Parochie Zenderen

Uit het parochiebestuur: Nr 50

Berichtgeving uit onze vergadering van 13 juni 2024

1.  Werkgroepgesprekken
We hebben een goed gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van het kerkkoor. Het kerkkoor heeft haar wensen m.b.t. de komende fusie met de nieuwe parochie HH. Jacobus en Johannes aangegeven. Wij zullen deze wensen ter sprake brengen in de komende toekomstgesprekken met de HH. Jacobus en Johannes parochie.

2.  Verslag Parochieavond d.d. 17 mei 2024
Door verschillende factoren lukt het niet meer als zelfstandige parochie te blijven bestaan. We hebben o.a. te maken met een vergrijzing en een tekort aan vrijwilligers. Daarnaast is er, na het afscheid van onze pastoraal werker, meer werkdruk ontstaan op vrijwilligers en op onze pastor. Per 1.1.2025 zal de onze parochie fuseren met de parochie HH. Jacobus en Johannes van Borne en Hertme. Ook het Bisdom Utrecht omarmt deze ontwikkeling.

De kerk in Zenderen zal niet sluiten. Er is een mogelijkheid tot realisering van een kloosterkerk in Zenderen. De paters Karmelieten hebben aangegeven verbonden te willen blijven met de geloofsgemeenschap in Zenderen. Het realiseren van een kloosterkerk is de verantwoordelijkheid van de Karmelieten.
De kloosterkerk zal een openbare kerkgelegenheid worden, met vieringen, die publiek toegankelijk zijn.

Het toedienen van de sacramenten zal gebeuren vanuit de nieuw gefuseerde parochie. We zijn nog in overleg over uitvaarten, die waarschijnlijk vanuit Zenderen mogelijk blijven.

Het parochiebestuur heeft het voornemen een “steunpunt” voor de geloofsgemeenschap in Zenderen op te richten. Dit moet ook met het nieuwe parochiebestuur overlegd worden.

Wij voeren de komende maanden intensief overleg met de parochie HH. Jacobus en Johannes om de fusie zo goed mogelijk te regelen en te realiseren. Wij houden u hiervan op de hoogte.

3.  Kerkingang, bordes en toegangsdeuren
Het bordes van de kerkingang en de toegangsdeuren zijn gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Het is erg mooi geworden, zo hebben we van meerdere kanten vernomen.

4.  Kerkpleinverfraaiing: Nieuw plantsoentje
Wij hebben subsidie aangevraagd en gekregen van het omgevingsfonds Elhorst/Vloedbelt, voor de realisering van een klein plantsoentje ter verfraaiing van het kerkplein. Wij zullen de werkzaamheden starten in september / oktober van dit jaar.

5.  Toekomst van onze parochie
Na de vakantie zullen de gesprekken met de Parochie HH. Jacobus en Johannes worden voortgezet.

Het parochiebestuur