Skip to main content

Dorpsraad

Energietransitie (Update)

Beste inwoners van Zenderen, middels deze update willen wij u proberen mee te nemen in alle ontwikkelingen die momenteel spelen op het gebied van energie.

Wat is (nog steeds) het uitgangspunt:
De gemeente Borne heeft zich binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente gecommitteerd aan de opgave om in 2030 in ieder geval 20GWh energie op te wekken via grootschalige duurzame opwek. Borne heeft daarvoor een voorkeur voor energie uit zon en niet uit wind.

Beleidskader zonnevelden gemeente Borne
De gemeente Borne heeft ten dienste van deze opgave een beleidskader zonnevelden opgesteld en deze is in september 2023 voorgelegd aan de inwoners van de gemeente Borne. Onderdeel van deze notitie is een kansenkaart zonne-energie waarop is aangegeven welke gebieden, volgens de gemeente Borne, zich het meest lenen voor de aanleg van (grotere) zonnevelden. De kaart is hieronder weergegeven:ZonneveldenGemeenteBorne
Rood betekent dat deze gebieden niet geschikt zijn voor zonnevelden, oranje zijn potentieel geschikt en groen is geschikt.  Zoals zichtbaar liggen rondom Zenderen gebieden die als potentieel geschikt worden gezien. Om te voorkomen dat Zenderen straks ‘vastligt’ tussen glimmende zonnevelden heeft de Dorpsraad een zienswijze ingediend op de notitie met daarin de oproep zeer terughoudend te zijn met het aanleggen van deze zonnevelden rondom Zenderen om een nadelige aantasting van het landschap in en rondom Zenderen te voorkomen.

Het was de bedoeling dat de gemeente Borne in oktober een beslissing zou nemen over de invoering van de notitie zonne-energie was het niet dat de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel in september besloot tot een wijziging van het ruimtelijk beleid voor zonne-energie hetgeen betekent dat de aanleg van nieuwe zonnevelden voorlopig niet toegestaan is. Het betreft een besluit dat voor een jaar geldt. Overijssel acht nieuwe zonneparken niet nodig, omdat de doelstellingen voor zonne-energie al worden gehaald. Hierop heeft de gemeente Borne de beslissing op de notitie zonne-energie uitgesteld in afwachting van nieuwe regelgeving vanuit de provincie Overijssel.

Wij blijven deze ontwikkelingen vanuit de Dorpsraad voor u volgen.

Duurzaamheidsroute A35
Naast de ontwikkelingen m.b.t. de zonnevelden rondom Zenderen spelen er nog meer energie gerelateerde zaken in en rondom Zenderen.
Zo loopt er een initiatief onder de naam Duurzaamheidsroute A35. Dit initiatief wordt aangevoerd door Rijkswaterstaat samen met zes Twentse gemeenten, waaronder de gemeente Borne en de provincie Overijssel. Binnen dit initiatief worden de mogelijkheden verkend voor het plaatsen van zonnepanelen direct langs de A35. Reden om deze zonnepanelen langs de snelwegen te leggen is dat dit een mindere aantasting van het landschap betekent. Men verwacht dat de duurzaamheidsroute genoeg energie kan opwekken voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens.

Warmtenet van Twence
Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en betaalbare warmte moet gaan bieden aan zo’n 100.000 woningen en bedrijven. Een warmtenet is één van de oplossingen die ervoor moeten zorgen dat de klimaatdoelstellingen in 2050 gehaald worden volgens Twence. Nu is de prijs van warmte via een warmtenet gekoppeld aan de gasprijs. Dat wordt volgens Twence anders. “Het streven is om te leveren tegen 80 procent van de gasprijs en het zal in ieder geval minder afhankelijk zijn van de grote schommelingen van de wereldgasprijs.”

Berekend is dat er minimaal 3.000 aansluitingen nodig zijn om het net rendabel te maken. Met Welbions zouden al gesprekken gaande zijn voor aansluiting van hun woningvoorraad op het net. “Dat zijn ongeveer 1.000 woningen. Vastleggen bij particulieren kan niet. Niemand is verplicht zich aan te sluiten. Er blijft dus een stuk ondernemersrisico.”  Als eerste wordt een uitbreiding van het warmtenet richting Hengelo voorzien. Borne zou in 2028 aan de beurt kunnen zijn. Daarbij wordt vooral vaak gesproken over de wijk Wensink-Zuid, waar nu een participatietraject loopt met specifiek de ze optie als onderwerp.

ZonneveldenGemeenteBorne

Zonnepark Elhorst-Vloedbelt
Op de locatie Elhorst-Vloedbelt, de voormalige stortplaats in Zenderen, ontwikkelt Twence een zonnepark. Dit zonnepark moet binnen enkele jaren duurzame elektriciteit voor 3.800 huishoudens gaan opwekken. Het zonnepark krijgt een oppervlakte van 10 hectare. Dat is zo’n 20 voetbalvelden bij elkaar. De zonnepanelen produceren jaarlijks 13,5 miljoen kWh aan duurzame elektriciteit.

Nou zult u mogelijk denken dat de opgewekte energie op dit zonnepark volledig bijdraagt aan de verplichting voor de gemeente Borne om 20 GWh op te wekken in 2030 aangezien het zonnepark in onze ‘achtertuin’ ligt, echter dit is niet het geval. Twence heeft aandeelhouders en deze aandeelhouders bestaan uit 15 Twentse gemeenten en de Achterhoekse gemeente Berkelland. De opgewekte energie op het zonnepark Elhorst-Vloedbelt wordt na ratio deelname verdeeld over de aandeelhouders. De gemeente Borne is dan wel ook één van de aandeelhouders en zal dus ook een deel van de opbrengst mogen meerekenen, maar u zult begrijpen dat dit maar een beperkt deel is. Een overzichtskaart hoe Twence het park wil aanleggen is hieronder weergegeven.

ZonneparkEV

Hulp/ondersteuning
U ziet/leest dat er nogal wat gebeurd rondom de opwek van energie in onze gemeente. Nogmaals gezegd probeert de Dorpsraad deze ontwikkelingen te volgen en u mee te nemen op moment dat er iets te melden is/valt op dit gebied.
U begrijpt ongetwijfeld ook dat het volgen van al deze ontwikkelingen niet eenvoudig is en dus nodigen wij u uit om ook zelf de ontwikkelingen te volgen.

Binnen de Dorpsraad is ook altijd behoefte aan inbreng, ondermeer op het gebied van energie. Bent u geïnteresseerd om dit onderwerp samen met ons te volgen en zo een bijdrage te leveren aan informatievoorziening aan onze inwoners, geef dit svp aan. Wij kunnen iedere bijdrage goed gebruiken.
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën, etc, laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens de dorpsraad,
Leon van Dienst