Skip to main content

Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

28 december 2023

Beste Zenderenaren, er spelen weer een aantal dingen waarvoor deze dorpsraad jullie aandacht vraagt.

Scholtenhof:
Ten eerste heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de uitbreiding van de Scholtenhof af te wijzen.
Zie: https://borne.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/409bdb98-d955-4315-9430-135164c85322?documentId=23b93482-9c2e-492e-bad7-9acd49b71dc2&agendaItemId=ba4c0b67-6d6a-4cc7-a7c9-c6342f30eb82#.
De besluitvorming in de gemeente is daarmee definitief; het is alleen nog afwachten of Actolei hiertegen bij de rechter in verweer zal gaan.

Sociale woningbouw:
Vervolgens is er nogal wat gaande op het gebied van woningbouw. Allereerst de (versnelde) sociale woningbouw. Wij hebben u daarover kortgeleden al geïnformeerd, maar de gemeente heeft nu een vervolgstap gezet.
U kunt dit nalezen in https://www.borne.nl/versneld-sociaal-bouwen
Voor inwoners die vragen hebben over de tijdelijke sociale woningbouw organiseert de gemeente op 11 januari 2024 van 16.30 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.
Ook kunt u vragen stellen via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vervolgens zal in het Politiek Beraad van 9 januari 2024 het voorstel worden besproken om Maria Mediatrix aan te wijzen als tijdelijke doorstroomlocatie voor maximaal 50 statushouders, en daarnaast om tijdelijke sociale huurwoningen te plaatsen bij de Roskam Landen in Hertme, de Bornerbroeksestraat en de Welemanstraat in Borne.
In de raadvergadering van 30 januari 2024 zal hierover dan een definitief besluit worden genomen.

Zenderen is bij dit alles nog niet ten volle betrokken, hoewel Maria Mediatrix natuurlijk wel in ons gebied van belangstelling ligt. Toch is Zenderen al genoemd in de lijst van mogelijke locaties, die u vindt op https://www.borne.nl/file/fase-1-beoordeling-onderzoekslocaties.
Zenderen wordt genoemd als “categorie 4”, hetgeen inhoud dat het een mogelijk in de toekomst geschikte locatie is. Daarbij wordt genoemd een “combinatie met lopende initiatieven”. Dit is een verwijzing naar mogelijke bouwlocaties zoals we die in de Dorpsambitie ( https://zenderen.com/nieuws/archief?id=6 ) hebben opgenomen.
Voor elk van de drie locaties (ZV gebied, Lidwinaweg en Zeilkerweg) zijn afgelopen zomer “principeplannen” ingediend bij de gemeente. De gemeente zal na bestudering daarvan al dan niet groen licht geven voor een verdere uitwerking daarvan.
Wij verwachten dat besluit in maart/april. Hoewel deze plannen bedoeld zijn voor reguliere woningbouw, zal de gemeente daarin ook flexwoningen willen opnemen. Dat wordt dus het punt van overleg tussen de gemeente en ons (en u!).

Voor uw informatie hier een korte blik op de drie plannen. Denk erom dat dit slechts nog principeplannen zijn. Er is nog geen besluit over hoe het plan er definitief uit gaat zien of zelfs of het überhaupt verder ontwikkeld gaat worden. Die processen moeten allemaal nog gaan lopen.
De getoonde schetsen zijn slechts bedoeld om u een indruk te geven waarover we praten. Overigens zijn de omwonenden al eerder ingelicht over de voornemens.

Plan Elhorsterhoek (ZV e.o.)
Plan ingediend door ZV. N.B. de dorpsraad is sterk voorstander van dit plan omdat hierin naast een aanzienlijke hoeveelheid woningen ook een aantal maatschappelijke voorzieningen (school, kinderopvang, wijkcentrum) worden geaccommodeerd. Ook wordt het probleem van de hoge kosten van het afstoten van de kunstgrasmat van ZV opgelost. Bovendien extra aandacht voor natuur en water. Dank aan bestuur ZV en aan de sponsors voor het ontwikkelen van dit plan.

 

Uitgangspunten-dorpsplan-woningbouw.jpeg

 

Plan Lidwinaweg
Plan ingediend door Bas Braakhuis. Bas, dank voor dit initiatief.

Plan-Lidwinaweg.jpeg

Plan Lidwinaweg Overzicht -2

Plan-Lidwinaweg-2.jpeg


Plan Zeilkerweg
Behalve dat het plan bestaat is ons verder niets hierover bekend.

Tot slot:
op 1 FEBRUARI A.S. organiseert de dorpsraad samen met betrokken ambtenaren van de gemeente een info-avond over de stand van zaken en het vervolgtraject.  Het gaat hier over de genoemde bouwplannen, maar ook over de Vloedbeltverbinding en wat zich dan nog meer voordoet.
Wij rekenen weer op een grote opkomst, dus reserveer deze avond vast in uw agenda.
Agenda en wijze van aanmelden volgt later.

Vragen/opmerkingen graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens de Dorpsraad
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar,
Jan Kruidenier