Skip to main content

Dorpsraad

Inspreekbeurt Dorpsraad bij Provincie m.b.t. Vloedbeltverbindingsweg op 13-3-2024

Beste inwoners,

Afgelopen woensdag 13 maart vergaderde de commissie Verkeer&Vervoer van de Provinciale Staten over de aanleg en financiering van de Vloedbeltverbindingsweg.
Tijdens deze vergadering was er voor het laatst een mogelijkheid om in te spreken. Van deze gelegenheid werd door zowel de voor- als de tegenstanders gebruik gemaakt.
De tegenstanders, voornamelijk aanwonenden en mensen vanuit of namens milieuorganisaties, en de voorstanders kregen 5 minuten de tijd om hun belang(en) te delen met de leden van de commissie.
Namens de voorstanders deed burgemeester Pierik (gemeente Borne) en Henk Hoek (Dorpsraad) het woord. (De tekst inspreken Dorpsraad is als bijlage bijgevoegd)

Na het inspreken vergaderden de Statenleden verder over de aanleg en financiering van de Vloedbeltverbinding. De Statenleden konden vragen stellen en deze vragen en opmerkingen waren gericht aan de zittende Gedeputeerde dhr. Martin Dadema.
Onderdeel van de vragen/opmerkingen was een brief van de gemeente Almelo gestuurd aan alle fracties waarin Almelo wederom aangaf tegen de aanleg te zijn, maar ook beweert Almelo dat de gevolgde procedure onrechtmatig is.

Een ander punt van discussie was de huidige prognose betreffend de (door o.a. de inflatie) gestegen kosten van 77 miljoen euro.
Al deze vragen werden door de Gedeputeerde Dadema namens de Provincie, naar onze mening, deskundig beantwoord.
Er volgen nu 2 weken waarin alle partijen tot een beslissing moeten komen, want op woensdag 27 maart a.s. zal er een (voorlopige) eindbeslissing gevraagd worden aan alle partijen.
In een stemming zal bepaald worden of er voldoende draagvlak is voor de aanleg en financiering van de aan te leggen Vloedbeltverbinding.

Het is goed om te weten dat alle partijen totaal 47 zetels hebben in de Provinciale Staten en dus zullen er op 27 maart minimaal 24 positieve stemmen nodig zijn voor een meerderheid.

De Dorpsraad houdt uiteraard voor u al de ontwikkelingen bij m.b.t. de Vloedbeltverbinding. Zo ontvangen we woensdag 20 maart a.s. de Statenleden van het CDA om nogmaals onze Dorpsambitie te bespreken en om te benadrukken dat er een oplossing MOET komen voor de verkeersproblematiek in Zenderen.

Wilt u de commissievergadering van afgelopen woensdag terugkijken, dit is mogelijk via www.overijssel.notubiz.nl.

Namens de Dorpsraad,
Henk Hoek (verantwoordelijk voor Verkeer en Veiligheid DR Zenderen)